11.26.2012

angie

mugna ni amber:

Nawala.
Pagkadaling nawala.

Uban sa usa ka masipang buto,
Ang matuod nawala daw aso.

Uban sa iyang pagkamatay,
Malubong ang tinuoray.

Ngano ug unsay hinungdan
Wala masayod ang tanan.

Pagkatalaw sa mga kaaway?
Kaguol sa mga kabanay?

Bayani o talawang kriminal
Sa Diyos ang hukom nga pinal.

RIP, Angie.


No comments:

Post a Comment